Opłaty konferencyjne


Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 300 zł.


Termin wpłat – do 15 maja 2016 (w sprawie opłaty prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym)

Dla pracowników oraz studentów Społecznej Akademii Nauk udział w Konferencji jest bezpłatny !!!