Komitet naukowy

dr hab. n. med. Dariusz Witoński, prof. nadzw. SAN– Przewodniczący
dr hab. n. med. Przemysław T. Paradowski
dr Marek Krochmalski
dr n. med. Paweł Garncarek
dr Marcin Milczarek
dr n. med. Katarzyna Dudek
dr n. med. Ireneusz Jurczak
dr n. med. Elżbieta Łuczak
dr n. med. Bartłomiej Szrajber
dr n. med. Joanna Sułkowska


Komitet organizacyjny

dr n. med. Katarzyna Dudek – Przewodnicząca
dr hab. n. med. Dariusz Witoński, prof. nadzw. SAN
dr n. med. Ireneusz Jurczak
dr n. med. Urszula Górecka - Fligiel

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii SAN w Łodzi:

Barbara Grzegorczyk – Sałata
Joanna Gil
Agnieszka Drążek
Beata Załuska
Mateusz Olasek
Błażej Sobański
Bartosz Haratym
Karolina Kuras
Marta Potrzebowska
Jarosław Wach
Klaudia Wyciszkiewicz